30 May 2018

Τα ψηλά κτήρια πλήττουν χαμηλόμισθους και δημιουργούν θέματα ασφάλειας

Aντιδράσεις οργανωμένων πολιτών στη Λεμεσό θέτουν εύλογα ερωτήματα

Δεκάδες πύργοι βρίσκονται σε ταυτόχρονη διαδικασία ανέγερσης στο νησί μας. Πέρα όμως από τα εξαγγελθέντα πλεονεκτήματα, τα ψηλά κτήρια έχουν αρχίσει να προκαλούν αντιδράσεις από πολίτες, οι οποίοι θέτουν εύστοχα ερωτήματα τόσο αναφορικά με θέματα πυρασφάλειας και πολεοδομίας όσο και σε σχέση με την κτηματαγορά, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες επηρέαζοντας δυσμενώς τη χαμηλή και μεσαία τάξη.

Οργανωμένοι πολίτες στην πόλη της Λεμεσού, όπου ανεγείρεται ο μεγαλύτερος αριθμός των πύργων, πραγματοποιούν κάθε εβδομάδα συναντήσεις και συζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων διεξάγονται παρουσιάσεις και αναλύονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι επιπτώσεις των ψηλών κτηρίων στο περιβάλλον και το τοπίο, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στην αειφόρο ανάπτυξη της πόλης.

οδηγούν στην κατακόρυφη αύξηση της αξίας των ακινήτων, οι τιμές των οποίων –κυρίως στη Λεμεσό– έχουν καταστεί δυσπρόσιτες για τη στέγαση χαμηλόμισθων κοινωνικών ομάδων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο ρεπορτάζ, η ανέγερση ψηλών κτηρίων είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί στη βάση πραγματικών οικονομικών, κοινωνικών, πολεοδομικών, χωροταξικών, αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Υπογραμμίζεται ότι τα ψηλά κτήρια δεν αποτελούν μία μακροπρόθεσμη πολιτική πολεοδομικού σχεδιασμού αλλά ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο προσέλκυσης ξένων στρατηγικών επενδυτών και εξυπηρέτησης μεγάλων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, με σοβαρές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, το τοπίο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο πολιτικής για τα ψηλά κτήρια φαίνεται να θεσμοποιεί ένα αναπτυξιακό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, μέσω του οποίου η εξαίρεση (παρέκκλιση) καθίσταται σε κανόνα της πολεοδομικής πολιτικής και του χωροταξικού σχεδιασμού με απρόβλεπτες συνέπειες.

Υποστηρίζεται επίσης ότι τα ψηλά κτήρια όχι μόνο δεν αποσκοπούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών στέγασης, αλλά το αντίθετο, οδηγούν στην κατακόρυφη αύξηση της αξίας των ακινήτων, οι τιμές των οποίων –κυρίως στη Λεμεσό– έχουν καταστεί δυσπρόσιτες για τη στέγαση χαμηλόμισθων κοινωνικών ομάδων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, οι σημαντικότερες και σοβαρότερες επιπτώσεις που προκύπτουν από την ανέγερση των ψηλών κτηρίων αφορούν την πυρασφάλεια, τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων και των υλικών εκσκαφών, τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, τη μελέτη των σκιάσεων / οπτικών φυγών / ηλιασμού, τον επηρεασμό των υπόγειων υδροφορέων, τη συνεχή σφράγιση του εδάφους, τον κατακερματισμό του τοπίου, την αλλοίωση της γεωμορφολογίας, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθώς και τις σημαντικές συσσωρευτικές και αθροιστικές επιπτώσεις.

Οι ενεργοί πολίτες επισημαίνουν ότι δεν έχει εκπονηθεί οποιοδήποτε χωροταξικό σχέδιο και δεν έχει αξιολογηθεί οποιαδήποτε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πολιτική των ψηλών κτηρίων.

Σε περίπτωση φωτιάς, τι γίνεται σε τέτοια πολυώροφα κτήρια;

Η ομάδα κατοίκων της οδού Υπατίας, η οποία γειτνιάζει με τεμάχιο εργοληπτικής εταιρείας ανατολικά του Δημοσίου Κήπου της Λεμεσού, μετά την ενημέρωση που έλαβε μέσω δημοσιευμάτων για το προτεινόμενο έργο που περιλαμβάνει τέσσερα πολυώροφα κτήρια, απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς την τοπική Αρχή. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 4 πύργους ύψους 43, 38, 31 και 25 ορόφων, τα οποία χωροθετούνται σε απόσταση 50 με 200 μέτρα από τη θάλασσα. Οι εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Μάρτιο του 2019 και να ολοκληρωθούν 5 χρόνια αργότερα.

Στην επιστολή της, η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Υπατίας» θέτει μια σειρά από ερωτήματα:

● Έχουν ληφθεί υπόψη οι κίνδυνοι για την υγεία των περίοικων; Τι θα γίνει με τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα; Όσοι από τους περίοικους υποφέρουν από άσθμα τι θα κάνουν; Πρόκειται για ένα έργο που θα διαρκέσει 5 χρόνια. Ποια μέτρα θα παρθούν για τη διαφύλαξη της υγείας των περίοικων;

● Όσον αφορά στη σκίαση, τις οπτικές φυγές και τον ηλιασμό, 4 πολυώροφα τέτοιου ύψους θα επηρεάσουν σημαντικά την περιοχή. Οι κατοικίες των περίοικων θα βρίσκονται συνεχώς υπό σκιά. Πέραν των προβλημάτων που φέρνει τέτοια σκίαση, σημαίνει και επιπλέον κόστος για σκοπούς θέρμανσης και ζεστού νερού. Δηλαδή θα επιβαρύνονται μόνιμα οι περίοικοι για τις απώλειες ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών συστημάτων;

● Τι θα γίνει με τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τα κατασκευαστικά έργα; Οι συνεχείς δονήσεις θα επηρεάσουν αρνητικά τις παρακείμενες κατοικίες, όπως συνέβη με την πολυκατοικία Mairoza στην οδό Ιθάκης. Ποια ασφαλιστική εταιρεία είναι πρόθυμη να καλύψει αυτές τις ζημιές; Και σε περίπτωση που βρεθεί εταιρεία πρόθυμη, πόσο ψηλά θα είναι τα ασφάλιστρα; Ποιος είναι διατεθειμένος να καλύψει αυτό το κόστος; Ποιος θα πληρώσει την επιδιόρθωση των κατοικιών των περίοικων από τις επιπτώσεις των υψηλών δονήσεων που συνεπάγεται η θεμελίωση τόσο ψηλών κτηρίων στο έδαφος;

● Η ηχορύπανση είναι ακόμη ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένα τέτοιο έργο σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Όταν οι περίοικοι αγόρασαν τα σπίτια και τα διαμερίσματά τους, σίγουρα δεν υπήρχε πρόνοια να ανεγερθούν ψηλά κτήρια ύψους μέχρι 173 μέτρα και 43 ορόφους. Αν υπήρχε, πολλοί από τους περίοικους δεν θα είχαν επενδύσει εδώ. Και να θέλουν τώρα να φύγουν και να ενοικιάσουν αλλού για τα επόμενα πέντε χρόνια, πώς θα καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους όταν οι κατοικίες και τα διαμερίσματά τους δεν θα ενοικιάζονται;

● Σε περίπτωση φωτιάς, τι γίνεται σε τέτοια πολυώροφα κτήρια; Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τα μέσα να φτάσει σε τέτοιο ύψος; Τι γίνεται σε περίπτωση επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά κτήρια;

● Πού θα είναι η είσοδος/έξοδος του εργοταξίου; Η διέλευση βαρέων οχημάτων είναι σίγουρα ένας ακόμη κίνδυνος. Την περιοχή αυτή την επισκέπτονται πολλά μικρά παιδιά λόγω του Δημοσίου Κήπου. Τι μέτρα θα παρθούν για την ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής;

● Έχει γίνει σοβαρή μελέτη για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που θα υποστεί η περιοχή; Η περιοχή ήδη υποφέρει από το κυκλοφοριακό. Ποια μέτρα θα παρθούν;

● Έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη κι αν ναι, ποια είναι τα ευρήματα της; Ποιοι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε αυτήν; Ποιοι οι κίνδυνοι από τη συνεχή σφράγιση του εδάφους; Ποιες μελέτες έχουν γίνει για τη διαχείριση των αποβλήτων και ποιες για τη διαχείριση των υπόγειων νερών και υλικών εκσκαφών; Έχει ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο επηρεασμού και πιθανής ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων;

Δες και το προηγούμενο

Δες κι αυτά

Ιστορίες